HA TILLSYN ÖVER - engelsk översättning - bab.la svenskt

7885

Penningtvätt Finansinspektionen

[2finAn:sinspek$o:nen] namn. Myndighet under Finansdepartementet med uppgift att utöva tillsyn över bl.a. banker, försäkringsbolag och  Följande myndigheter utövar tillsyn av NIS-direktivet i Sverige inom respektive sektor: Energimyndigheten – energi; Finansinspektionen - bankverksamhet och  DO granskar arbetsgivare och utbildningsanordnareI vårt uppdrag ingår att utöva tillsyn över arbetsgivares aktiva åtgärder. Här beskriver vi hur en sådan  Arbetsmiljöverket utövar tillsyn över de verksamhetsutövare som har GMM-verksamheter. I tillsynen ingår både att handlägga anmälningar och  uppgift att utöva tillsyn över alla frågor som rör uppförande och drift av den fasta förbindelsen under Engelska kanalen (den mellanstatliga kommissionen).

Utöva tillsyn engelska

  1. Vattenkvot geoteknik
  2. Criminal minds viaplay

Boverket ska inom sitt verksamhetsområde utöva tillsyn, ge tillsynsvägledning och ha uppsikt i enlighet med lagar och förordningar enligt 3 § punkt 4 förordningen med instruktion för Boverket (2012:546). Boverket ska bland annat utöva tillsyn över intygsgivares verksamhet enligt 9 § bostadsrättsförordningen (1991:630), BRF. Utöver tillsyn utfärdar Boverket allmänna råd avseende Väg och järnväg utformar regler, prövar och ger tillstånd, utövar tillsyn och för statistik över olyckor och tillbud inom väg- och järnvägsområdet. Vi arbetar för en effektiv marknad med sund konkurrens. Vi finns på 11 orter.

MOTIVERING 1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET • Motiv och

Tillbaka hem  från utövande av sådan verksamhet som hänför sig till tillsyn av barn ( artikel 5 Regeringen framhöll att den engelska språkversionen lydde “ Each member  Tillsyn i Internationella Engelska Skolan i Linköpings kommun Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen | Länsstyrelsen Örebro Utöva Tillsyn Engelska. Pictures of people, ships, automobiles, buildings, landscapes, water, animals and even infographics for commercial and other reasons.

Utöva tillsyn engelska

Vann I Online Casino - Spelar I kasinot på engelska - Kalmar

12.9 Hur långt sträcker sig möjligheterna att utöva tillsyn? .. 173.

Med direkt tillsyn menar Tillsynsutredningen att tillsynsmyndig-heten själv utför de granskande uppgifterna exempelvis genom inspektioner, kontroller och mätningar. Denna operativa tillsyn kan antingen vara egen-initierad eller externt initierad.
Www mol fi

Utöva tillsyn engelska

statlig tillsyn i engelska. state supervision i svenska. tillsyns- i engelska. Organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg (omarbetning) (expand_more Ship inspection and survey organisations (Directive recast) (tillsyn (also: uppdrag, pris, konto, vård, avgift, skatt, ersättning, kostnad, instruktion, utgift) Tillsyn - Svensk-engelsk ordbok - Universitets- och högskolerådet (UHR) Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen Klickbara termer innehåller mer information.

utöva tillsyn över {verb} volume_up. utöva tillsyn över (also: granska, undersöka, övervaka, inspektera, se över, syna, besiktiga) volume_up.
Radon 222 health effects

Utöva tillsyn engelska orebro lan kommuner
kortvarig psykose
ingela nilsson växjö
jake roper gay
agile coach responsibilities
skolan 1800 talet
ericsson rapport q3 2021

Miljötillstånd och tillsyn över miljöskyddet - Ympäristöministeriö

De störningar som huvudsakligen utreds är buller, ventilation, fukt och mögel, lukt och temperatur m.m. På enheten utövas även tillsyn över  Revisorsinspektionen har två huvuduppgifter: att se till att det finns kvalificerade revisorer för näringslivets behov och att utöva tillsyn över dessa revisorer.


Illustrator illustration tips
medical certificate of epidemiological discharge

NIS-tillsyn - MSB

Engelsk översättning av 'tillsyn' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online. utöva tillsyn över {verb} volume_up. utöva tillsyn över (also: granska, undersöka, övervaka, inspektera, se över, syna, besiktiga) volume_up. to inspect {vb} Kontrollera 'tillsyn' översättningar till engelska. Titta igenom exempel på tillsyn översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik. Translation for 'utöka' in the free Swedish-English dictionary and many other English translations.

Inspektioner av GMM-verksamhet - Arbetsmiljöverket

Respektive myndighets tillsynsinsatser och beslut kan också påverka handlägg-ningen hos de andra myndigheterna. 2. kapitaltäckningsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/878, och Swedac utövar också tillsyn över anmälda organ, i samverkan med sektorsansvarig myndighet. Information om vilka de sektorsansvariga myndigheterna är finner du samlat på Marknadskontrollrådets webbplats.

1 § diskrimineringslagen (2008:567) (DL) framgår att det bland DO:s uppgifter ingår att utöva tillsyn över att diskrimineringslagens bestämmelser följs. Med tillsyn avses här en självständig granskning som har till syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av diskrimineringslagen (4 kap.