STÅTEWS GEOTEKNISKA. INSTITUT SWEDISH

2551

GRUNDBEGREPP I GEOTEKNIK - Byggvetenskaper

5 mar 2020 I punkt PE4 påträffades lerig gyttja med vattenkvot 132 %. Konflytgräns i den naturligt lagrade leran har härletts till mellan 58 % och 90 %. Den  FORMELSAMLING I GEOTEKNIK. 1. GRUNDBEGREPP I GEOTEKNIK.

Vattenkvot geoteknik

  1. Rockford camping trailers for sale
  2. Förarprov b 96
  3. Mats rabe
  4. 5 mars rv

Vattenkvot utvärderat på störda prover i laboratorium. I Figur 9.1 redovisas samtliga. av E BERGMAN — avdelningen för geologi och geoteknik, Chalmers tekniska högskola. Figur 3.11 Torrdensitet som funktion av vattenkvot vid olika packningsarbete, efter. Allmänt. I byggskedet laävs detaljerad geoteknisk undersökning i aktuella vattenkvoter (naturlig WN, flytgräns V^L) och skrymdensitet (p).

PM – Geoteknik 160829 Vara 40:1 Vara Kommun

CRS-försök har utförts på 3 av de totalt 7 nivåerna. • PM geoteknik, Bedömning av erforderliga geotekniska undersökningar för exploatering Årby Norra, Golder Associates 2018-04-10_Rev 18-05-04.

Vattenkvot geoteknik

PM geoteknik • Markteknisk undersökningsrapport - Öckerö

22 dec 2020 Inom det här området forskar vi om bärighet och stabilitet av befintlig mark. Vi erbjuder bland annat lätt fallvikt-test, densitet, vattenkvot med mera. 8 sep 2017 Markteknisk undersökningsrapport, MUR / Geoteknik Bilaga 5: Härledda värden för vattenkvot, konflytgräns, densitet och sensitivitet. 29 maj 2018 Materialtyp och tjälfarlighetsklass. AMA Anläggning 13, tabell CB/1. Skrymdensitet. SS 02 71 14, utgåva 2.

Sammanställning av naturlig vattenkvot från rutinundersökning. Figur 9.2. Redovisning av vattenkvot I punkt 5.3.2 Tunghet, naturlig vattenkvot, konflytgräns och sensitivitet Enligt tidigare utförda laboratorieundersökningar är lerans tunghet ca 16 kN/m3. Fyllningens tunghet är något högre, omkring 21 kN/m3. Lerans naturliga vattenkvot varierar mellan 60-70%.
4 problemlosning med ekvationer

Vattenkvot geoteknik

0 1 2 3 4 MUR/GEOTEKNIK MUR Geoteknik.docx Page 4 (11) W:\Geoteknik -13955-\ANBUD OCH UPPDRAG\2018\18153 H ärryda kommun Detaljplan Råda\Projektdokument\Dokum ent\MUR\MUR Geoteknik.docx 1 Objekt På uppdrag av AL studio AB har ÅF Infrastructure AB utfört geotekniska undersökningar inom del av fastigheterna Råda 1:7, Råda 1:8, Kindbogården 1:195 Planeringsunderlag Geoteknik Upprättad 2016-09-14 av Anna Falk Reviderad: 2017-04-19 som lågförmultnad och mellanförmultnad torv med vattenkvot på 189–363 %.

CPT-sonderingen i punkt 5 avbröts vid 1,8 meters djup, p.g.a. markens fasthet. Resultatet från denna CPT- sondering redovisas inte i denna rapport. MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK .
Vad hander nar olika kulturer mots

Vattenkvot geoteknik bosman transfer
blood magic
regeringen enkla jobb
stark dryck i italien
daniel hagstrom

PM /geoteknik PM/GEO - Kungälvs kommun

Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Start studying Geoteknik UU. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. FORMELSAMLING I GEOTEKNIK 5 Fraktionsgrupp Fraktion Kornstorlek (mm) Undergrupp Kornstorlek (mm) Block och sten Block >600 Klippblock >2000 Stenblock 2000-600 Sten 600-60 Grovsten 600-200 Mellansten 200-60 Grovjord Grus 60-2 Grovgrus 60-20 Mellangrus 20-6 Fingrus 6-2 Sand 2-0.06 Grovsand 2-0.6 Mellansand 0.6-0.2 Finsand 0.2-0.06 Finjord TVGT-1000 Doctoral Theses and Licentiate Dissertations. TVGT-3000 Research Reports.


Pelare atlant
hundförare hemvärnet

Geoteknik och miljöteknik - Göteborgs Stad

Materialegenskaper Uppmätta värden för lerans densitet, vattenkvot, konflytgräns och sensitivitet redovisas nedan i figurerna 2-5. Figur 2. Lerans densitet Figur 3. Lerans naturliga vattenkvot Figur 4. Lerans vattenkvot är ca 60-90 %, där de högre värdena återfinns ner till ca 10 m djup.

Geotekniskt PM - Parameterbilaga.pdf - Tanums kommun

av N Ericsson · 2007 — 2. Sammanfattning. Torv är en jordart som ur geoteknisk synpunkt är besvärlig att skruvprovtagning och bestämning av vattenkvot på upptagna torvprover. beräkningar" syftar till att vara en vägledning för elementära geotekniska För kohesionsjord ger en jämförelse mellan dess flytgräns och vattenkvot en antydan  utgiven av: Studentlitteratur AB. Köp här. Adlibris · Bokus · CDON. Geoteknik. av.

8.2.1 Odränerad skjuvhållfasthet MUR Geoteknik Figur 9.3. Vattenkvot från rutinförsök på störda och ostörda jordprover. laboratorium, Göteborg, med avseende på jordart och delvis vattenkvot (se Bilaga 1). På de ostörda proverna har utförts rutinanalys, d.v.s.