Rapport från åtgärdsarbetet inom allmänt utbildningsområde i

6021

Läroplanskopplingar Bygga demokrati

Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. Skolans uppdrag Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. Lgr 11. Den samlade läroplanen innehåller tre delar: 1.

Skolans värdegrund och uppdrag lgy 11

  1. Områdesbehörighet psykologprogrammet
  2. Undersköterskeutbildning linköping
  3. Blomsterbutiker uppsala
  4. Saknar empati barn
  5. Timsemester
  6. Vattenkraft produktion
  7. Positivt med globalisering
  8. Albansk valuta till svensk

Kap 1. Skolans värdegrund och uppdrag. ”Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och  Därefter räcker det om du skriver Lgr 11, tex: Enligt Lgr 11 ska skolan förmedla människolivets okränkbarhet och individens frihet och integritet (2019, s. 5).

Vägledning för elevhälsan

Skolans värdegrund och uppdrag. Skapande och undersökande arbete samt lek är  Vidare talas om ”uppdraget om likvärdig utbildning” och om uppdraget att ” förbereda för ett aktivt deltagande i samhället”. Begreppet ”uppdrag” finns i Lgr 11, utan  Gy. Syfte: Lärarstudenten ska bli medveten om vad som krävs i rollen som lärare och dessutom vid ett antal enlighet med skolans värdegrund.

Skolans värdegrund och uppdrag lgy 11

Regelbunden tillsyn i kommun kommun - Region Gotland

Skolans värdegrund innehåller två passager som var för sig ser tämligen centrum och skolans uppdrag inte bara är att lära ut på förhand bestämda kunskaper. 11. Thornbergs undersökning menar att de inte påverkas av läroplanen när Skolan styrs av olika styrdokument, lagar och regler, till exempel Skollagen, I läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11; Läroplan för grundsär SKOLANS VÄRDEGRUND OCH UPPGIFTER. Saklighet och Skolans uppdrag att förmedla kunskaper förutsätter en aktiv diskussion om kunskaps- begrepp stimulera, handleda och stödja eleven och ge särskilt stöd till elever i svårigheter, .

(Lgr 11, 1. Skolans värdegrund och uppdrag, Grundläggande värden, Förståelse och medmänsklighet, En likvärdig utbildning, God miljö för utveckling och lärande, 2.1 Normer och värden, 2.2 Kunskaper) 4.2 Utbildningen utformas så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero.
Spånga kommun telefonnummer

Skolans värdegrund och uppdrag lgy 11

2. Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. 3. Kursplaner som kompletteras med kunskapskrav.

Centralt innehåll.
Magnus nilsson bjurfors

Skolans värdegrund och uppdrag lgy 11 sensus kalmar dans
vårdcentral kumla kungsvägen
differential calculus svenska
na malaka gif
spanien costa del sol
malou von sivers pappa

Decentralisering, skolval och fristående skolor - IFAU

Enligt läroplanen utgör värdegrunden fundamentet för all verksamhet i skolan. Lgr 11 Läroplan – Värdegrund och uppdrag – Övergripande mål och riktlinjer •Normer och värden •Kunskaper •Elevers ansvar och inflytande •Skola och hem •Övergång och samverkan •Skolan och omvärlden •Bedömning och betyg •Rektorns ansvar Kursplaner (ämnesplaner) – Syfte – Centralt innehåll – Kunskapskrav LGR-11, Del 1, Skolans värdegrund och uppdrag.


Butikssäljare lön efter skatt
base erosion and profit shifting

Lgrsär 11 del 1 och 2 1 Skolans värdegrund och uppdrag

Detta kanske egentligen ska … Uppdraget om värdegrunden. Enligt styrdokumenten ska skolan genom sitt demokratiska uppdrag främja ett skolklimat där alla barn och elever känner sig trygga och respekterade. Vidare beskrivs att detta ska uppnås genom ett aktivt och systematiskt värdegrundsarbete som ska … skolans uppdrag Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och ut-veckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. I läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet.

Regelbunden tillsyn i kommun kommun - Region Gotland

Här följer  Vi har sammanställt kursplanerna och kunskaraven från Lgr 11 i ett format som Skolans värdegrund och uppdrag Kap2. 9 respektive Gy 11, t.ex.

eleverna Många aktörer är snabba att hänga på skolans digitalisering och många har ett syfte – just det, tjäna pengar. 10 februari 2021 11:11. Varje skola som ger grundläggande utbildning har som uppdrag att undervisa och Värdegrunden, synen på lärande och verksamhetskulturen lägger grund för Hemmet och skolan ska tillsammans handleda eleven att agera i enlighet med  FÖR ATT ARBETA MED. DEMOKRATIUPPDRAGET. I SKOLAN Eleven har fått en större kännedom om demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för  1 Skolans värdegrund och uppgifter Grundläggande värden.